#210920
morsdreng

Det undrer mig at du spørger på dette forum, når det her på slutningen af tråden kommer frem, at du allerede har klaget til spks. klageansvarlige og har søgt råd hos en økonomisk rådgiver, men aldrig er fremkommet med de ønskede oplysninger om indholdet af dit pengeinstituts almindelige bestemmelser.

Det KAN se ud til, at du har betalt en rente der er meget højere end spks. sædvanlige rente for boliglån, at dette høje rente ikke kan forklares med spks. generelle renteforhøjelser og at spks. IKKE har varslet de individuelle renteforhøjelser, som man iflg. de alm. bestemmelser kun kan foretage, hvis forhold der havde betydning for fastsættelsen af din oprindelige rente på boliglånet har ændret sig. Hvis de individuelle renteforhøjelser IKKE er blevet varslet kan forhøjelserne slet ikke kan gøres gældende imod dig, hvorfor du på dette grundlag bør kunne kræve den for meget betalte rente refunderet.

MEN om ovennævnte er tilfældet afhænger af om det kan sandsynliggøres, at den høje aktuelle rente skyldes uvarslede indivi-duelle renteforhøjelser. Dette kan kun afgøres hvis man kender indholdet af dit udlånsdokument, korrespondancen med og fra banken samt datoerne for lånets oprettelse, de evt. foretagne individuelle renteændringer og tidspunkterne for spks. generelle renteændringer.

Du skal endvidere være opmærksom på, at det kan tage 9-12 måneder eller mere, inden du har en afgørelse fra Penge institutankenævnet.

Det bedste råd jeg kan give dig er, at samle alt materialet sammen og rette henvendelse til en lokal advokat, der på baggrund af materialet kan udtale sig om hvorvidt du har en god eller dårlig sag og om fornøden udfærdige en klage på dine vegne til PI-ankenævnet eller evt. en fornyet henvendelse til Sparekassen Sjælland.