#210884
morsdreng

Det mest sandsynlige er

at det i dit udlånsdokument står, at bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter er gældende for lånet.
at du i forbindelse med lånets underskrift og oprettelse har fået udleveret et eksemplar af bankens almindelige bestemmelser
at du kan finde de almindelige bestemmelser på bankens hjemmeside, hvis du ikke har/kan finde et eksemplar af disse
at du skal være opmærksom på, at de bestemmelser der gælder for dig, var dem der var i kraft da dit lån blev optaget. Der KAN være sket ændringer i bestemmelserne sidenhen, men det er nok mere en teoretisk end praktisk risiko.
at f.eks. Nordeas almindelige bestemmelser i punktet Renteændringer siger, at man med 1 måneds varsel kan ændre renten ved øget generel kreditrisiko på kunden.

Hvis vi forudsætter, at de aktuelle almindelige bestemmelser indeholder en bestemmelse a la Nordea´s, KAN banken hæve renten, men kun med et varsel, som du efter det oplyste IKKE har fået.
Selv hvis der findes en sådan bestemmelse, skal banken også kunne redegøre nærmere for hvorfor man mener, at der er sket en øget generel kreditrisiko. Så banken har ikke fuldstændigt frit slag til at forhøje renten blot ved at påstå øget kreditrisiko. Det er endvidere slet ikke sikkert, at de argumenter banken har oplyst dig, vil blive accepteret hvis sagen indbringes for Pengeinstitutan kenævnet.

Så vi kan ikke komme videre med sagen, før end vi kender indholdet af bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter til privatkunder, eller minimum får oplyst bankens navn..