#210876
morsdreng

Banken har IKKE fuldstændig fri adgang til at forhøje en rente som det passer dem.

Hvis bankens generelle udlånsrente forhøjes skal dette meddeles kunderne f.eks. via annoncer i dagspressen, hvilket man ofte ser.

Hvis banken derudover vil forhøje sin udlånsrente i forhold til en individuel kunden forudsætter dette, at banken har ret til dette i henhold til ordlyden i sit lånedokument eller i de almindelige bestemmelser for udlån og kreditter og at kunden orienteres/varsles herom.

I kendelse nr. 585/1991 fra PI-ankenævnet er konklusionen: “Vi finder, at forhøjelse af renten på et lån som udgangspunkt alene kan ske i forbindelse med en generel forhøjelse af pengeinstituttets rente for lån af den pågældende art. En adgang til herudover at forhøje renten på grundlag af en vurdering af den enkelte låntagers forhold må efter vor opfattelse i hvert fald forudsætte, at lånedokumentet indeholder udtrykkelig hjemmel herfor.”

Så du skal have fat i bankens almindelige bestemmelser for udlån og kreditter og/eller selve det lånedokument som du har underskrevet for at konstatere, om banken har ret til uden videre at forhøje din individuelle rente. Bankens oplysning til dig om baggrunden for den aktuelle rente fortæller, at din nuværende rente IKKE er en følge af generelle forhøjelser af bankens udlånsrente, men alene skyldes i individuel forhøjelser. Ifølge dine oplysninger, har banken heller ikke varslet eller orienteret dig om hverken forhøjelsen af renten eller baggrunden herfor.