#210760
Bertelsen

Spørger er ansat i en kommune – og her kan Krifa altså ikke være til megen hjælp i forbindelse med en tvist med arbejdsgiver.