#210208
morsdreng

HenrikKrebs – tag da og læs hvad du tidligere selv har skrevet. Da var du enig i at man ikke burde hæfte for hinandens gamle gæld – nu mener du pludseligt noget andet. Ved du i det hele taget hvad du selv mener?

At optage lån og dermed hæfte solidarisk sammen med en samlever eller ægtefælle kan være et nødvendigt onde og en forudsætning, hvis man f.eks. vil købe fast ejendom, men det ændrer intet ved, at det erfaringsmæssigt giver problemer når og hvis samlivet ophører, især når parterne er insolvente.

Men at påtage sig hæftelse for en ny samlevers gamle gæld kan kun frarådes og især når begge iflg. det foreliggende er insolvente.

Jeg har som advokat og ansat i den finansielle branche mødt talrige “ofre” for solidarisk hæftelse og samlivsophævelse, og jeg kan garantere dig for, at ingen af disse på dette tidspunkt i forløbet har en holdning til den solidariske hæftelse der er på linje med din – tværtimod.

I modsætning til dig, vil jeg ikke kaste mig ud i et gætteri over dine personlige forhold,