#209888
HCL18

Problemet er at en bank har videre givet fortrolige oplysninger som de ikke har ret til efter min mening.

Hvor samme spørgsmål går igen i andre debatter ved jeg ikke, men vil meget gerne henvises!