#209858
HalliHallo

Thsv skrev: “Givet din unge alder giver ratepensionen kun mening hvis den er oprettet, så der kan udbetales fra det fyldte 60. år ellers bør du vente med opsparing denne vej til du er ansat, hvor der er obligatorisk pension.”

Det svar virker ikke særlig seriøst, når du mener at hun ikke skal spare mere op, hvis pengene ikke kan udbetales fra det fyldte 60. år. (ordninger før 1.5. 2007). Nye ordninger følger efterlønsalderen, så tidligst ved det 64. år eller senere hvis levealderen er steget.

Jeg har indtrykket at mange der når pensionsalderen gerne vil fortsætte med at arbejde måske indtil de skvatter om, da det netop giver dem en mening med tilværelsen. Men mange i f.eks. 40 års alderen drømmer ofte om en tidlig tilbagetrækning for at kunne nyde livet med at ligge på en strand på f.eks. i Caribien eller lignende. Efter et par måneder keder de sig i mange tilfælde og begynder så at søge arbejde igen eller kommer tilbage deres gamle arbejdsplads.

Ikke mere om det, men rådet syntes kuriøst og uigennemtænkt ud fra egen ønsketænkning.