#209690
morsdreng

Helskov – kreditforeningens vurdering er et internt arbejdsredskab, som du IKKE har krav på at få oplyst eller udleveret. Det har endda været afgjort af lands- eller højesteret, at en part ikke kan forlange, at en bank fremlægger sine interne kreditindstillinger og vurderinger under en retssag.

Selv om der er usikkerhedsmomenter ved at beregne kreditforeningsvurderingen med udgangspunkt i størrelsen på kreditforeningsbelåningen, er usikkerheden IKKE så stor, at den virkelige vurdering vil ligge særlig langt fra de beregnede 860 tkr.
Så hvis bankens oplysning om, at vurderingen i virkeligheden er større end 860 tkr. men mindre end 993 tkr. er rigtig, kan det tyde på, at man har valgt ikke at belåne ejendommen helt op til belåningsgrænsen på 80%.

Men om ejendommen er eller vil blive overbelånt, kan du da ikke være i tvivl om og slet ikke efter at det er kommet frem, at du har yderligere gæld på 180 tkr. fra dit tidligere hus. Din nuværende gæld er derfor krf. lånet og boliglånet på i alt 773 kr. PLUS de nu oplyste 180 tkr. = 953 tkr. i samlet gæld. Denne gæld skal sammenholdes med, at ejendommen for 2 års siden blev købt for 598 tkr. og at kreditforeningens vurdering af ejendommens handelsværdi kan beregnes til ca. 860 tkr.

Det er netop derfor jeg ikke kan forstå din modvilje mod en overbelåning – som i realiteten allerede er til stede INDEN du optager det tilbudte kreditforeningslån på 220 tkr.

Hvis du anvender de tilbudte 220 tkr. til nedbringelse af din gæld, herunder gælden på 180 tkr. fra dit tidligere hus, vil din samlede gæld i realiteten forblive uændret (bortset fra omkostningerne ved låneoptagelsen) så det er så sandelig ikke en urealistisk og ubegrundet frygt for overbelåning som skal afholde dig fra at optage det tilbudte yderligere kreditforeningslån.

MEN om det er en god idé afhænger af, hvor meget billigere dine fremtidige ydelser bliver, om du har brug for at få nedbragt dine samlede ydelser og størrelsen på omkostningerne ved låneoptagelsen i forhold til den opnåede besparelse.

TEST – der er intet der forhindre et PI at belåne en ejendom til langt over skorstenen, der er der talrige eksempler på. Den aktuelle sag viser jo også, at ejendommen har været belånt med 773 tkr. i kreditforenings- og boliglån, allerede inden ejendommen blev vurderet og på trods af en kun 2 år gammel købspris på 598 tkr. Om et lån i et pengeinstitut kan ydes som
boliglån eller ikke, er alene op til det pågældende PI, hvilket den aktuelle belåning af spørgerens ejendom også bekræfter.