#209542
morsdreng

Det virker lidt mærkeligt, at du beder om råd og sparring og så alligevel ved bedre selv.

Når din mand driver firma sammen med en anden, er firmaet enten organiseret som et ApS, og i så fald kautionerer de 2 ejere med sikkerhed for den gæld som firmaet har til banken. Eller også drives firmaet som et I/S, og i så fald hæfter interessenterne personligt og solidarisk for I/S gæld, og i så fald kan de som har penge til gode i I/S, gå efter den enkelte interessents private formue, mens de private kreditorer først kan komme til I/S formuen, når interessentskabet ophæves.

Så uanset hvordan du vender og drejer det, så har den gæld som din mand hæfter for i firmaet betydning, når I ønsker at låne penge selv. Bliver der problemer med jeres private gæld, vil de private kreditorer naturligvis interessere sig for de værdier der måtte være i firmaet, og dette hvad enten firmaet er organiseret som et ApS eller som et I/S. Får firmaet økonomiske problemer, vil banken naturligvis gøre kautionerne gældende, hvis der er tale om et ApS. Er der tale om et I/S, vil banken og de øvrige kreditorer i I/S gøre det personlige og solidariske gældsansvar gældende mod din mand og hans partner. Så det er en sandhed med modifikationer, når du påstår, at firmaet ikke hæfter for den private gæld.

Dine indlæg fortæller mig, at du har brug for mere råd og sparring end du kan få på dette debatforum. Og at fremlægge alle oplysninger om jeres økonomiske forhold her, kan jeg kun fraråde. Men du kan prøve at drøfte sagen med den revisor, som i forvejen må have
kendskab til firmaets økonomiske forhold.