#208894
morsdreng

Under visse omstændigheder kan man pantsætte en genstand som man ikke ejer. Men det forudsætter, at man selv har modtaget genstanden som sikkerhed for et tilgodehavende man har hos pantsætteren/ genstandens ejer og at viderepantsætningen ikke må ske til sikkerhed for et større beløb, end det man selv har fået det overdraget til sikkerhed for. Ejeren/pantsætteren skal nemlig kunne få sit pant udleveret mod at betale et beløb af samme størrelse som det han selv har stillet det til sikkerhed for. Forekommer alm. PI-praksis sjældent til aldrig.

Men vi mangler en forklaring på, hvad der skal lægges i, at spørgeren har fået fuldmagt til et pantebrev i fast ejendom? At have fuldmagt betyder, at man kan handle/disponere i fuldmagtsgivers navn og på dennes vegne. Men hvad mener spørgeren her? Opbevarer han pantebrevet på kreditors eller på debitors vegne? eller har han fuldmagt til at sælge det for kreditor?

Men, bortset fra ovennævnte mere teoretiske eksempel, vil man begå en strafbar handling, hvis man pantsætter eller sælger genstande (f.eks. pantebreve) som man ikke ejer.