#208028
morsdreng

Kære AlphaMale, er mangler en del oplysninger for at man kan give dig et svar. Hvad er det for et pantebrev? er det et som dine forældre har udstedt til sælger da de købte huset (et sælgerpante brev)? eller et lånepantebrev? Hvorfor skyldes der ikke længere penge i henhold til pantebrevet, er det blive indfriet ordinært iflg. sine afviklingsbestemmelser? eller er det blevet indfriet ekstraordinært? Det kan også tænkes at være et såkaldt ejerpantebrev, der ikke indeholder nogen afviklingsbestemmelser og alene kan benyttes til sikkerhedsstillelse for gæld.

Hvis det er et pantebrev som er indfriet ordinært, er det nedbragt til “0” og har derfor ingen sikkerhedsværdi. Er det indfriet ekstraordinært, kan pantebrevet ved en påtegning ændres til et ejerpantebrev og nedskrivningen stoppes. Hvis dette ikke er sket, er pantebrevets sikkerhedsværdi den restgæld som det ifølge sin ordlyd er nedbragt til i dag.

Så umiddelbart vil jeg mene, at kun et ejerpantebrev har nogen aktuel værdi som sikkerhed for dine forældres gæld til dig, da et pantebrev kun har panteret/sikkerhed for dets aktuelle restgæld, der sandsynligvis er “0” jfr. ovennævnte.