#206724
morsdreng

Peter Holm Larsen. Du har fuldstædig ret i, at det er bedre at tie end at udtale sig om ting man ikke har kendskab til. Men så megen pli har de mest skrivende debattører på dette forum ikke. På en nylig tråd “Hvem er bankansatte” har de pågældende debattører oplyst, at de hverken er ansatte eller uddannet i et pengeinstitut og heller ikke i deres arbejde beskæftiger sig med økonomi. På denne baggrund er det svært at se, hvad der kvalificerer dem til at skrive mellem 2800 – 3400 indlæg på dette debatforum, hvis erklærede formål er udveksling af erfaringer og gode råd indenfor det finansielle område.

Selv juridisk rådgivning viger man ikke tilbage for. Eksempelvis har man oplyst, at en sælger kan tilbagetage en bil solgt med løsørepant eller ejendomsforbehold udenom Fogedretten, at dette gyldigt kan aftales mellem køber og kreditgiver på købstidspunktet og at Fogedretten først efterfølgende skal underrettes om den skete tilbagetagelse.

De samme debattører har stor aversion mod skribenten “HalliHallo”, som klart er en troll, hvis indlæg ofte er af mere provokative end oplysende. Men er de meget bedre selv? – det synes jeg ikke.