#206712
Den interesserede

Og endnu et godt gældsbrevsspørgsmål (og svar)fra Berlingske:

Må vi skattefrit hjælpe vores barn?
27. maj 2013, 13:30

Hvor store månedlige gaver må vi give, og hvordan kan vi afvikle gæld fra barnet?

SPØRGSMÅL:
? Hvordan får man formelt gennemført nedskrivningerne på et rente- og afdragsfrit familielån ydet på anfordringsvilkår?
Et barn modtager i 2012 fra sine forældre 234.800 kroner i form af et rente- og afdragsfrit familielån ydet på anfordringsvilkår. I 2013 ønsker begge forældre at yde barnet en gave på kr. 58.700, svarende til den maksimale gavesats. Lånet skal herefter nedskrives til kr. 117.400.
Er det et krav, at overførslerne de facto gennemføres – først til barnet og så tilbage til forældrene – eller er det tilstrækkeligt, at nedskrivningerne påføres med blæk på det originale gældsbrev (hvis ordlyd i øvrigt ikke sammenkæder betingelserne for selve lånet med de årlige gavebeløb)?
Vores barn har af flere årsager mistet sin ret til at modtage SU, men læser stadig på sin længere, videregående uddannelse, der er at betragte som et fuldtidsjob. Barnet har følgelig ikke mulighed for at arbejde særlig meget, hvorfor forældrene tilbyder at hjælpe sit barn med en fast månedlig overførsel på 2.500 kroner.
Kan barnet skattefrit modtage denne hjælp fra sine forældre? Og kan forældrene yde hjælpen uden at komme i problemer med Skat?
Med venlig hilsen R.

SVAR:
! Normalt vil der være udstedt et gældsbrev fra barnet. Når forældrene i 2013 vil give en gave, kan der på gældsbrevet noteres en bemærkning herom, for eksempel: »Restgælden er ved afgiftsfri gaver fra undertegnede nedbragt fra 234.800 kroner med 117.400 kroner til ny restgæld 117.400 kroner.«
Hvis der ikke er et gældsbrev, kan der udstedes en kvittering på et løst ark papir med samme tekst.
Dette er tilstrækkeligt. Det forudsætter, at der reelt er ydet et lån, og at lånet er ydet med lige store bidrag fra hver af forældrene.
Jeg har i et dødsbo været ude for, at et gældsbrev var kvitteret flere år ud i fremtiden, det vil sige flere år efter at kreditor var død. Den slags holder selvfølgelig ikke.
Forældrene kan hver især yde en årlig gave på pt. 58.700 kr, forudsat der er likvider til det. Den månedlige støtte kan derfor gives uden problemer, men gældsbrevet kan så ikke nedskrives i samme år med det fulde beløb (idet jeg forudsætter, at det er samme person i begge tilfælde).

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), http://www.ForumAdvokater.dk