#206660
Anonym

Som oplyst, HAR du skrevet under på en kaution. Men spørgsmålet er, om din kaution af en eller anden grund kan tilsidesættes/annulleres?

At du kan få kautionsaftalen tilsidesat som en ugyldig viljeserklæring, f.eks. fordi du har følt dig presset til at skrive under, er næppe sandsynligt, når der er gået 6 år siden du skrev under.

MEN, som det også oplyses, blev Forbruger- og Finansrådet i 2002 enige om en om fælles holdning til privat kaution, indeholdende bl.a. krav til de oplysninger som en kautionist skal modtage inden han kautionerer og at der ikke bør kautioneres for gammel gæld.

Tag kopierne af de dokumenter du har underskrevet med til en advokat, og få ham til at vurdere, om der er tale om privat kaution for gammel gæld. Men du skal være opmærksom på, at advokaten ikke nødvendigvis kender til Forbruger- og Finansrådets fælles holdning til regler for privat kaution, da dette er en branchestandard og ikke en lov. Så du bør henlede advokatens opmærksomhed på den fælles holdning.

HVIS advokaten finder at der kan være tale om privat kaution for gammel gæld, bør han på dine vegne skrive til banken og få den til at anderkende og bekræfte, at kautionen IKKE kan gøres gældende mod dig. Hvis dette ikke fører til noget, kan du indbringe sagen for Pengeinstitutanke-nævnet, der så vil tage stilling.