#206084
Anonym

TPOO – hvorfor stiller du et spørgsmål her på siden når du undlader at læse de svar du får?

Hvis du har et gavebevis forældes det efter 3 år. Renter og almindelige fakturakrav forældes også efter 3 år, lån i og gæld til banker forældes efter 10 år, mens dit krav mod en bank for indestående på en konto eller lignende forældes efter 20 år.

Hvordan kan du tro, at dit A-rentebevis der er indbetalt i april 1985, som kunne kræves udbetalt til enhver tid og som efter 5 år (dvs. i 1990) har en værdi på 1.000 kr. ikke er forældet efter at der nu er gået 29 efter at kontoen blev oprettet og 24 år fra sidste rentetilskrivning /det tidspunkt hvor indeståendet var steget til 1.000kr?

Du har fået råd om hvad du bør gøre, jeg hverken kan eller vil rådgive dig yderligere.