#205876
test

Er flertals endelsen på skilsmisse og tvangsauktion rigtigt?

http://www.gl.dk.domstol.dk/sagstyper/Skyldnersager/Gaeldssanering/Pages/default.aspx

http://www.familieadvokaten.dk/emner/6462.html

Vedr advokat kunne den gratis retshjælp måske være et godt bud

http://www.retshjaelpen.dk/hvad-kan-vi-hjaelpe-med

Den ubehagelige sandhed er nok at den gamle mor må se i øjne at de 700.000 kr er tabt

Alternativ kunne en snak særskilt med kreditforeningen måske være en ide.