#205854
Anonym

Henset til det af spørgeren stillede spørgsmål, er det uden betydning, hvad du eller jeg måtte mene om spørgerens eventuelle tilbagebetaling af sin tidligere kassekredit.

MEN hvis en svarer anser sig for kvalificeret til at fremkomme med konkrete råd på denne side, må man som et minimum kunne forlange, at denne har den viden der er nødvendig, for at kunne give et rigtigt og korrekt svar på det stillede spørgsmål. Det finder jeg er ret og rimeligt og i overensstemmelse med redelig handlemåde.