#204512
Anonym

Test
Hvis du læser hvad jeg skiver vil du se, at jeg netop lægger op til, at debitorerne fortsat skal betale og at deres betalingsevne må antages at være bedre, hvis huset sælges i fri handel end på en tvangsauktion, hvilket er det væsentligste argument der kan bruges overfor kreditor.

Til spørgeren kan jeg oplyse, at problemets årsag IKKE er selve pantebrevet. Den samme situation vil kunne opstå for gæld sikret ved ejerpantebrev eller ved kreditforeningslån, der dog også er baseret på et pantebrev.