#204122
thsv

Hvad er boligens vurdering?
F1-lån er typisk det dyreste lån i adm.bidrag ogfastforrentet lån er noget billigere men har også en højere rente.
Det forhøjede adm.bidrag skyldes de tab, der forventes efter boligbooblen og finanskrisen og alle kreditforeninger har forhøjet adm.bidrag fra før ca. 0,5% til 0,8-1,0% nu. Samtidigt er kursskæringen øget ved hver refinansiering grundet de forhøjede krav til sikkerhedsstillelse for RK-institutterne.