#203668
Anonym

Indleder du gældssanering betyder det også, at du skal stoppe med at betale på din gæld. Det vil du få mere at vide om, af den advokat som Skifteretten sætter til at hjælpe dig med at udfærdige gældssaneringsforslaget.

Skylder du også penge til den bank hvor du har din nem-konto, vil banken komme til at tabe penge på dig, så det fremtidige samarbejde er alene af denne grund ødelagt. Har du restance til banken – og det vil du få når betalingerne stopper – risikerer du, at banken vil benytte dit indestående på nem-kontoen til at dække restancen, det kalder man modregning. Derfor bør den der søger gældssane-ring og har gæld til det pengeinstitut hvor nem-kontoen føres, altid flytte sin nem-konto til et andet pengeinstitut.

Pengeinstituttet skal, når de modregner respektere noget man kalder trangsbeneficiet, dvs. man må IKKE hæve flere penge på din konto, end at du utvivlsomt har nok stående til at klare dig for indtil du får næste lønudbetaling. Men modregner banken alligevel, kan det tage tid at få afklaret at modregningen er uberettiget, og den risiko ingen løbe.

På nettet har man indenfor den sidste uge kunnet se, at Københavns Kommune beklager sig over, at nogle pengeinstitutter modregner i kunders kontanthjælp, selv om SKATS inddrivelsesvejledning si-ger, at kontanthjælp (og rådighedsbeløb svarende til de beløb der accepteres i en gældssanering)svarer til trangsbeneficiet og dermed er et eksistensminimum, der udelukker modregning.

Enhver har krav på at få -konto. Finanstilsynet har oprettet en hotline for dem der har problemer med at på oprettet en nem-konto. Så du kan læse mere herom på Finanstilsynets hjemmeside eller på nettet.