#203358
gebyrjagten

Finansielle kontrakter
Dato for offentliggørelse 27 mar 2013 07:31
Serienummer P nr. 111
Resumé
Vejledningen handler om de skattemæssige regler for finansielle kontrakter, der gælder for lønmodtagere, pensionister og selvstændigt erhvervsdrivende.
Hvad er nyt?
Gevinst og tab på finansielle kontrakter skal fra 2012 indberettes i ny rubrik på selvangivelsen – rubrik 346.
Du har endvidere mulighed for i ny rubrik 87 på blanket 04.055 at tilkendegive, om du ønsker, at tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i din egen gevinst på aktier, optaget til handel på et reguleret marked. Er du gift, har du mulighed for at vælge, at du ønsker det resterende tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter overført til din ægtefælle.

AHA opgives i rubrik 346 kan man modregne med katier i rubrik 87, AHA

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=333&chk=209571