Forside Fora Bolig og realkredit Prioritetslån – Sydbank Prioritetslån – Sydbank

#203354
thsv

Dårlig vejledning, N Metals!

Lad os se på situationen når der skal bruges 200.000 kr, og gælden er 200.000 kr på obl.lånet!

Obl.lånet koster stadigvæk 11.000 kr til den tid.
Prioritetslånet vil være mere end afdraget til nul, da der jo spares 10.000 kr årligt i renter.
De 200.000 kr koster derfor kun 7.000 kr i renter, nemlig forskellen mellem de 5% + adm.bidrag (lavt sat til 0,5%) og de 3,5% på prioritetslånet.

Og i de mellemliggende år er der sparet 10.000 kr og faldende til 8.000 kr, når prioritetsgælden er nul og obl.gælden 200K plus de 200K på opsparingen. Der er ikke medregnet fordelen af de større afdrag, der er mulige ved den sparede rente.

Som jeg ser det er fordelen for banken at aktionærkontoen ikke skal forrentes med 1,5%, og at et relativt lille RK-lån omlægges til bankgæld.