#202988
Anonym

Så vidt jeg har forstået, kan man i Handelsbanken oprette en foreningskonto for et gebyr på 25 kr. om måneden + transaktionsomkostninger.

Der kræves dog visse formalier, herunder godkendte vedtægter og et CVR-nr.

Kunne I ikke blot oprette en separat konto i en af deltagernes bank og under pågældendes cpr-nr?

Måske kunne I så i fællesskab underskrive et dokument, som beskrev råderetten over denne konto. Det sikrer ikke mod tilfælde af bevidst svig, men er vel mindst ligeså godt som deponering under hovedpuden!

Hilsen

Thomas