#201986
Michael

Du har stadig ikke forstået mekanismerne. Et flexlån er inkonvertibelt. Det betyder, at du ved indfrielse skal købe tilsvarende obligationer til markedskurs og “aflevere” dem til kreditforeningen (i praksis gør kreditforeningen dette for dig). Hvis du skal indfri 1 mio og dagskursen er 103 så koster disse obligationer 1 mio * 1,03 = 1.030.000 kr.

Men eftersom du indfrier ved refinansiering så vil kursen være 100 og så vil obligationsrestgælden være lig kontantrestgælden. Obligationsrestgælden stiger altså på magisk vis (!) i forhold til de årsopgørelser du modtager i mellem refinansieringerne.

Når du skriver, at obligationsrestgælden er 576.248,81 kr. betyder det derfor IKKE, at du bare kan smide 576.248,81 kr. på bordet i kreditforeningen og så er alt fint. Det er netop hvad din såkaldte “rådgiver” åbenbart har troet og forklaret til dig.

Hvis du derimod valgte at indfri lånet før en refinansiering ville det koste dig jf. dine oplysninger:

592.688,61 * 1,037643 = 615.000 kr.

Du kan derfor ikke klage over at du har betalt for meget ved indfrielse for det har du ikke. Din klagesag kan udelukkende dreje sig om at du er blevet oplyst, at du ville komme til at indfri mindre end hvad du reelt har lånt.