#200870
Anonym

Til Test

den 25.8.skrev jeg “Så hvis du blot ønsker at få nedbragt størrelsen på din gæld til PI, men ellers er, eller ved en omlægning af dine udgifter/forbrug vil blive, i stand til at afvikle gælden over en årrække, kan du glemme alt om en frivillig akkord med PI” Dette svar gælder naturligvis også hvis spørgeren har aktiver, f.eks. penge stående i andre PI.

Hovedreglen for såvel offentlig gældssanering som frivillig akkord er, at ansøger har realiseret sine værdier/aktiver.

Men det oprindelige spørgsmål lød, om et PI kan tænkes at gå med til at modtage 300 tkr. til fuld og endelig afgørelse af et tilgodehavende på 450 tkr. Det spørgsmål er besvaret i mit indlæg af 25.8.

Og spørgerens oplysning skal næppe forstås sådan, at han personlig har 300 tkr., men kan fremskaffe et sådant beløb, f.eks. via familielån, arveforskud eller lån i andet PI, evt. med kaution af familiemedlemmer – og noget sådant er absolut ikke usædvanligt i forbindelse med en akkord.