#200810
Michael

For det første kræver det jo, at de 2-300.000 kr. en renovering koster gør huset 2-300.000 kr. mere værd. Det er langtfra sikkert. Normalt siger man, at renovering udført af håndværkere med regning som tommelfingerregel giver en merværdi på 40% af omkostningen dvs. 80-120.000 kr. i jeres tilfælde. Så små værdistigninger skal du nok ikke forvente vil udløse en højere lånegrænse. Det er som regel også de mere “faste” dele af et hus der giver den største værdistigning når vi taler renovering: Nyt tag, vinduer, døre, bedre isolering osv. giver langt mere end et nyt køkken der reelt ingenting giver. Malerarbejde osv. giver heller ingen værdistigning.

Ellers gør man normalt det, at man fremlægger et budget og en plan for renoveringen af huset til banken/kreditforeningen som så giver deres bud på hvad det giver i merværdi og denne kan så belånes fra starten på den konto.