#200254
Michael

Egne udgifter i dette tilfælde vil så kun være de ekstraomkostninger der er fordi der er 2 beboere. Det er ekstra vand, el og mad. Alle øvrige udgifter er jo de samme uanset hvor mange der bor der. Gør man det sådan op betaler personen reelt ingen husleje og det er vel ikke rimeligt uanset vedkommende ikke ejer boligen.

Efter min mening bør man finde et passende beløb som indflytteren betaler med hensyn til indkomst og sund fornuft. Ja, det betyder så at indflytteren inddirekte betaler af på lånet, men vedkommende får jo også et sted at bo.

Alternativt kan kæresten købe sig ind i huset og herved blive ligestillet.