#200230
Mr R

Det ville også være givdigt hvis du oplyste om det engagement du har i Danske Bank og det lokale pengeinstitut da der findes mange forskellige typer mc i danske bank og mange forskellige i de lokale pengeinstitut.