#200208
thsv

Du beregner kun den direkte rente og glemmer at fordele kurstabet.
Ved 4,5 point i forskel er det yderligere ca. 0,15% i merrente for 3% lånet.
Husk at du kun får 95 kr for hver 100 kr obl.hovedstol, der skal både betales renter af de 100 kr og tilbagebetales 100 kr i lånets løbetid.
Ligeledes vil adm.bidraget være højere for 3% lånet.
På RDs prisliste ses, at 3½% er billigere i nettoydelse end 3% 30 år ved kurser på 99,143 hhv. 95,389, da renten jo giver fradrag og kurstabet ikke gør.
http://www.rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Kurser-og-renter/Pages/Aktuelle-priser.aspx?segment=P