#199526
Michael

Fra bekendtgørelsen om god skik for pengeinstitutter:

“§ 20. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto.”

Efter min overbevisning er det ikke en saglig begrundelse at din kone skal fremvise en ansættelseskontrakt for det er ikke et krav for alle andre mennesker i dette land. Henvis til bekendtgørelsen i din næste kontakt med banken og send en klage til Pengeinstitutankenævnet såfremt banken fastholder deres krav.

PS: Din kone har dog kun krav på en NEM-konto og ikke Dankort, kassekredit mv.