Forside Fora Bankskifte Bankskift – Regler for legitimation ved korrespondance over mail/telefon Bankskift – Regler for legitimation ved korrespondance over mail/telefon

#197500
Ole Laursen

Tror mest på at det er interne retningslinjer. Der er krav i hvidvaskningsloven om at banken skal forvisse sig om hvem den behandler penge for og i øvrigt indberette hvis der er tegn på hvidvaskning:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141480

Nok for at kunne få ram på noget mafia (loven er fra et EU-direktiv). Men så længe banken ikke foretager sig noget der kunne hjælpe dig med at hvidvaske penge, så burde der ikke være noget problem.

Jeg har tidligere haft en tvist med front-level support i en bank angående hvidvaskningsloven. Supporten fulgte nogle interne retningslinjer der lå ud over hvad loven forlanger, men begrundede alligevel deres noget urimelige krav med at de ifølge loven skulle gøre sådan.