#197252
peter holm larsen

Hej HalliHallo,

Ja man kan som hoevedregel udlægge enkeltaktiver til en enkelte person – og det behøver som ikke engang være børnene der har ret til enkelt aktiver. Og et hus som et barn lejer vil man helt uomtvistligt kunne udlægge til denne, ved testamente. Det var netop også det jeg mente. Og “Tests” svar om at “Tidspunkt og boets status” burde give mig et hint – så gør det det ikke – men hvorfor ikke bare give henvisningen til hintet. Det er jo ikke en gættekonkurrence herinde.

Men “Test” jeg ved ikke om rentefradraget nødvendigvis har minimal værdi. Har for de fleste mellem 31% – 53% skatteværdi. Men jeg tror i denne situation ikke, der er den store forskel i rentefradraget mellem datteren og forældrene. Jeg er udemærket vidende om, at SKAT i flere tilfælde har underkendt fradrag for underskud i virksomheder med henvisning til at det er hobby-virksomhed.

Årsagen til at hobby-virksomhed er blevet underkendt, er fordi SKAT har vurderet og ofte fået medfhold i ved domstolene i, at virksomheden drives bla. med det formål at dække private omkostninger. Det mest typiske eksempel er hestehold, hvor man ønsker at fratrække alle omkostninger til sit hesthold, hvor der ingen indtægter er eller forventningen om fremtidige indtægter er meget lav og virksomheden reelt synes drevet inden indtjening for øje om alene for hobby for skatteyderen, som iøvrigt vurderes at have en væsentlig egen interesse i brugen af de aktiviteter (her ridning på hestene) som virksomheden driver.

Men jeg har aldrig set og det er det der er pointen set SKAT nægte fradrag for renteudgifter med henvisning til renteudgifterne er hobby – og mener iøvrigt slet ikke der er hjemmel til dette i skattelovningningen. Men vil blot igen gentage – kom med relevante eksempler så jeg kan blive klogere.

Og ja, jeg forventer at udlejen nok vil give overskud før renter! Men er iøvrigt ligefedt. Kom med én henvisning! til, at SKAT har underkendt udleje som erhvervsmæssig virksomhed med henvining til det har givet underskud.

Jo ike fair at sige jeg skal komme med henvisninger til noget der ikke findes – det er jo umuligt.

Men “Test” hvorfor kommer du ikke med de 5 eksempeler på, hvor det er væsentlig bedre at eje frem for at leje ved forældrekøb. Ja kunne jo også give dig et “hint”! – og hjælper dig gerne på vej..

“De findes .kke ” – det manglende bogstav i sætningen er en vokal – mere vil jeg ikke hjælpe.