#197070
Anonym

Nemkontokravet skal ses i naturlig sammenhæng med at det offentlige ikke længere udbetaler ydelserne fysisk i borgerservice. Borgerne skal have en nemkonto for at kunne modtage en offentlig ydelse.

Men når det så er sagt, så er der et ekstra lag sikkerhed for at ingen borgere i DK falder i gennem og står uden bank.

Alle kommuner vil nemlig, som en del af det bankudbud de gennemfører minimum hvert 6. år, stille krav om at hovedbankforbindelsen skal forpligte sig til at levere visse ydelser til de borgere kommunen henviser. Det drejer sig om at:
1) oprette nemkonti til alle, af kommunen, anviste borgere
2) at yde lån til alle anviste borgere mod kommunekaution (boligindskudslån).

Men en nemkonto på “tålt ophold” er ikke specielt spændende. For det første kan borgeren ikke kræve netbankadgang (og bankerne nægter i mange tilfælde at give dem det). For det andet kan banken nægte kunden adgang til at tilmelde ting til betalingsservice, dvs. at kunden er nødt til at betale alt på girokort. Og for det tredje kan banken henvise borgeren/kunden til hæveautomaten, hvor ydelsen fra staten kan hæves. Der er ikke krav om at kunden skal have kassebetjening.