#196540
Mikey 68

Så fik jeg tjekket lidt op på tallene 🙂

Der står knap 150.000kr i “udenlandske aktier” fordelt hos BI Basis, BI Glob. Forbrug, BI Højt Udb. Akt og JI Globale Akt.
Samt knap 75.000kr i “udenlandske obligationer” fordelt hos BI Glob. Indexob, BI Højrt. Lokal, BI Virk.obl. IG og Sparinvest MI Obl.

Jeg kender ikke noget til disse papirer, de er købt af bankens investeringsfolk igennem den investeringsaftale jeg havde indgået med banken (valgte risikoprofil og så ellers lod dem om resten) – fik af og til en nota om de havde købt og solgt lidt; men ellers lod jeg dem passe det 100%… Indtil en økonomigennemgang hos Uvildige.dk gjorde mig opmærksom på deres dispositioner nok mest var rettet mod at maksimere bankens indtægter på handlerne 🙁

Jeg kan slet ikke gennemskue Sparekassens prisliste (http://alm.spks.dk/ref.aspx?id=1126) – fx står der ved “Kurtage ved handel af øvrige udenlandske papirer”: Aktier: Kursværdien (min. kr. 500) 1,25%
Vil det sige jeg skal betale en kurtage på 1,25% per papir jeg sælger, dog min. 500kr gebyr – altså selvom jeg sælger for fx 25.000kr, så koster det mig 500kr (plus diverse gebyrer til VP-ændriger osv)?

Jeg har ikke prøvet at handle i netbanken endnu, da jeg ikke vil risikere at betale en krig i gebyrer ved en fejl 🙁