#195802
Anonym

Så du mener altså ikke at 11 mia. kr. var nok i fortjeneste på bankpakkerne. Hvor meget skulle staten i givet fald da have krævet? 25 mia. kr., 50 mia. kr. eller 100 mia. kr?

Og hvis vi for en kort stund antager det urealistiske, nemlig at bankerne ville have deltaget i bankpakkerne til dette prisleje, hvordan tror du selv udlånet og priserne på udlån ville være blevet påvirket ?

Svaret er enkelt, priserne på lån ville være steget langt mere end det er tilfældet i dag, lige som kreditgivningen ville være strammet langt mere end det er tilfældet i dag.

Og nej, årsagen til du ikke læser regnskabet er ikke finder det umagen værd. Årsagen er, at du ikke besidder de fornødne evner til at læse et bankregnskab.

Ej heller besidder du åbenbart evnerne til at sætte dig ind i grundlovens bestemmelser eller finansiel lovgivning i det hele taget. Det er vrøvl fra ende til anden, når du taler om suverænitetsafgivelse. Men anmeld dog, fordummet som du åbenbart er, det angivelige grundlovsbrud til politiet og se hvad du får ud af det! I din optik må Rigsretsagen vel så godt som være vundet 🙁