#194722
Anonym

Lad os sige det sådan, at Østjydsk Bank næppe har råd til at lave samme nummer en gang til!

Nedskrivningen betyder at kernekapitalprocenten falder 13,7 til omkring 9,3 hvilket i dagens bankdanmark må betegnes som et tyndt kapitalgrundlag, der, i lyset af de nye Basel III kapitaldækningsregler, må give bankdirektøren sved på panden.

Kernekapitalprocenten eksklusiv de 183 mio. kr. i hybride kernekapital er nu helt nede på omkring 7,7%, hvilket selvsagt er lavt for en bank.

Solvensprocenten vil såvidt jeg kan beregne, lande på omkring 15% efter nedskrivningen, men her skal vi huske på, at der i solvensprocenten (ud over den fremmedkapital, der allerede er i kernekapitalen) også indgår en ansvarlig kapital på 274 mio. kr. Og da det er tvivlsomt om nogen vil låne Østjydsk Bank nye friske penge når den ansvarlige kapital skal tilbagebetales, så kan der fremadrettet forventes et stort dyk i solvensprocenten.

Så selv om Østjydsk Banks bøger er nogenlunde i orden og der ikke kommer de store nedskrivninger i de kommende kvartaler, så vil jeg gætte på at solvensprocenten i løbet af de næste par år vil komme kritisk tæt på det individuelle solvensbehov (tidsperspektivet afhænger af afløbsprofilen på den ansvarlige kapital).

Så jeg vil gætte på at Østjydsk Bank formentlig fusionerer med et andet og stærkere pengeinstitut indenfor de næste 2 år.

Hvis bøgerne ikke er i orden, og der kommer store yderligere nedskrivninger i 2013, eksempelvis på landbruget, så styrer banken mod en decideret konkurs.