#190992
thsv

Igen er du kritisk overfor hvad andre skriver!
Blot fordi du er misundelig på at nogen kan opnå en lavere rente end i den Dyre Bank!

Handelsbanken angiver:
P3M 1,27 – 1,82 %
3M, 3 måneders fast rente med renteloft i 5 år
Lånerenten
Renten på lånet justeres fire gange om året: i marts, juni, september og december i takt med udviklingen i markeds-
renten (CIBOR 3 måneder).

Og er sjovt nok det lån, der giver den laveste rente.
Der kan også ydes lån til andelsboliger, og billigste alternativ er under 4%, og dermed billigere end Swedbank…
P3M 3,47 – 4,02 %
Kræver dog de nyeste vedtægter i ABF, så der kan tages pant direkte i andelsbeviset.