#190906
Anonym

Sikke en interessant vinkel du bidrager med TEST. Det er noteret. Jeg bliver lidt forvirret, når jeg så læser dit svar thsv´, hvilket er modsat test´s kommentar

Derfor er det formegentlig nødvendigt jeg bidrager med flere lånedetaljer.

Lånebetingelser:
“Låntager kan indfri variabelt forrentede lån og kreditter uden varsel og fastforrentede lån med 2 bankdages varsel. Banken kan opsige variabelt forrentede lån og kreditter til indfrielse med 3 mdr varsel. Opsigelse ska være begrundet. fastforrentede lån er uopsigelige fra bankens side i den aftalte løbetid. ”

Indfrielse af lånet før udløb:
“Indfrielse sker til en kurs, der afhænger af, hvordan referencerenten (se nedenfor) har udviklet sig, siden lånet blev oprettet.

Hvis referencerenten er steget siden oprettelsestidspunktet, kan lånet indfries til en kurs under 100. Det vil sige, at lånet kan indfries med et beløb (kursværdien), der er mindre end den nominelle restgæld på indfrielsestidspunktet.

(og omvendt hvis referencerenten er faldet….)

Disse vilkår gælder uanset, om de frivilligt vælger at indfri lånet før tiden, eller om indfrielsen skyldes, at banken opsiger lånet.”

Beregning af indfrielsesbeløb:
“Beregning af indfrielsesbeløbet (kursværdien) tager udgangspunkt i en eventuel ændring i referencerenten fra det tidspunkt, hvor lånet oprettes til det tidspunkt, hvor lånet indfries.

Referencerenten er den effektive rente før skat på en statsobligation med en løbetid, der svarer til lånets aftalte løbetid på oprettelsestidspunktet.

….Den aktuelle referencerentesats fremgår af Københavns fondsbørs kursliste….

De aftalte ydelser i lånets løbetid tilbagediskonteres med en rentesats, der er sammensat af lånets nominelle rentesats + (referenterenten på indfrielsestidspunktet – referencerenten på oprettelsestidspunktet.)

Værdien af de tilbagediskonterede ydelser (fratrukket eventuelle ikke tilskrevne renter på infrielsestidspunktet) sammenholdes med den nominelle restgæld, hvorved indfrielseskursen fremkommer:
Indfrielseskurs = (de tilbagediskonterede ydelser)/(nominelle restgæld) x 100
Indfrielsesbeløbet (kursværdien) beregnes som:
Infrielsesbeløb = (nominelle restgæld) x (indfrielseskursen) + ikke tilskrevne renter ved indfrielsen.