#188952
Anonym

Til dem som er interesserede i den såkaldte “Færøbanksagen” som bare er endnu eksempel på det er for et selskab vi har med at gøre

http://130.225.180.61/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB02565395

————————
Den 15. februar 1996 bragte Det Fri Aktuelt en leder under overskriften: »Danske Bank-Bomber«. Af denne fremgik bl.a.:
». . .
Heftige bombardementer fra presse og politikere giver i disse dage alvorlige rystelser i Den Danske Banks højborg på Holmens Kanal i København. Skytset er fortrolige oplysninger om, hvad der er foregået i de allerhelligste bestyrelses- og direktionslokaler. Mens dønningerne fra skandalen om, hvorvidt Den Danske Bank har tørret milliardtab på sin færøske datterbank af på Færøernes statskasse, stadig skvulper, dukker nye lidet flatterende sager op.

Tilsyneladende har landets største bank en helt enestående måde at holde bestyrelsesmøder på. Medlemmer af bestyrelsen, der åbenlyst har et ben hos både långiver og låntager får pænt lov at blive siddende, når bankens milliard-engagement med storkunden er til debat.
————————–

Heldigvis har banken ikke længere så meget kontrol med medierne i DK som den gang hvor
JP måtte give efter for pression (holde kæft)

Dansk Bank er landsskadelig