#188940
Anonym

Lige en kommentar til Vbturbo.

Det hører altså med til billedet, at Danske Banks samlede balance, jf. Årsrapporten for 2011 udgør 3.424 mia. kr., mens de danske privatkunder blot udgjorde 562 mia. kr., svarende til ca. 16% af balancesummen.

Det betyder, at såfremt Danske Bank ikke på samme måde rager uklart med kunderne i udlandet, så kan banke vel sådanset godt slippe helskindet fra at behandle de danske kunder som lort.

For mig at se er Danske Banks strategi lige nu at man “malker guldkoen i Danmark”, og vækster i udlandet, hvilket i sagens natur er hamrende dyrt for de danske kunder!

Hvis vi sammenligner segmentoplysningerne i Årsrapporten 2011 med Halvårsregnskabet 2012 så ser vi følgende tendens:

1. Udlånet til private kunder i Danmark er faldet fra 562 mia. kr. til 553 mia. kr., svarende til 1,6%

2. Udlånet til privatkunder i Sverige er steget fra 86 mia. kr. til 88 mia. kr.

3. Udlånet til privatkunder i Norge er steget fra 77 mia. kr. til 82 mia. kr.

4. Udlånet til privatkunder i Finland er steget fra 101 mia. kr. til 103 mia. kr.

5. Udlånet i øvrige lande er også gennemgående stigende lige bortset fra Irland (hvor alt er gået i stå).

Så det der sker lige nu er, at Danske Bank har en bevidst strategi om at få en mere jævn fordeling i norden, hvilket kræver nedgaring i Danmark og et løft i de øvrige lande. Og hvorfor så ikke tage sig godt betalt? Det går jeg ud fra er Danske Banks kyniske rationale.

Min teori synes at være understøttet af de informationerne i Danske Banks Factbook for Q2 2012, hvoraf det fremgår, at der tages følgende samlede margin (lending + deposit) i de nordiske lande:

* Danmark 3,91%
* Finland 1,04%
* Sverige 1,92%
* Norge 1,74%

(Der findes desværre kun samlede marginal, så vi kan ikke opdele på privatkunder og erhvervskunder)

Nuvel, jeg ved godt at der kan være vise landebetingede sammenligningsproblemer, men alligevel er det dog slående, at Danske Bank tager sig så meget bedre betalt i Danmark end i de øvrige nordiske lande, synes I ikke?

Og prisen man opkræver i de enkelte lande synes ikke at have den store sammenhæng til nedskrivningsprocenten. Eksempevis er nedskrivningsprocenten nogenlunde ens i Finland og Danmark 0,40% og 0,39% pr. halvår (går jeg ud fra).

Så hvis strategien fra Danske Banks side er, at man vil være mindre i Danmark, jammen så synes da vi som kunder skal hjælpe banken med den målsætning, så Danske Bank kan nå ned på et forretningsomfang, hvor man igen har en interesse i at konkurrere og give kunderne i Danmark nogle rimelige priser.