#187336
Anonym

Nykredit havde for 1-2 år siden også en emission af egne Virksomhedsobligationer. Her var betingelserne lig det som grg skriver. Dog var beløbsstørrelsen sat væsentlig lavere, så flere almene mennesker kunne købe.

De gav en fast rente i 5 år og havde option på at kunne indfri dem til kurs 100 herefter. Gjorde Nykredit ikke nytte af denne option, blev perioden blot forlænget indtil udløb og obligationsejerne fik samme rente + 2 % ekstra. Så selv om obligationerne ikke blev indfriet, var der en pæn kompensation for dette.

Lige som med almindelige realkredit obligationer kan virksomghedsobligationer sælges i “fri” handel, hvis du gerne vil veklset dem til kontanter på et senere tidspunkt. Hvad salgskursen så vil være, kan jeg ikke spå om.

Personligt har jeg svært ved at se Danske Bank dreje nøglen om og kan derfor kun se en begrænset risiko for, at du ikke vil kunne få en genvist ved disse obligationer. Igen. Med forbehold for betingelserne i prospektet.