#187284
Kaptajn

GP

Jeg medgiver at DB har lavet store fejl.

At staten ikke sørgede for at få en større upside/ejerandel ved bankpakke 1 var måske også en fejl. Men i så fald STATENS fejl og ikke DB’s.

Og der er vel også et retssikkerheds problem i en sådan hel/delvis nationalisering. DB’s solvens bygger jo i MEGET stor udstrækning på nogle modeller. Gik STAT/Finanstilsyn ind og “overrulede” DB’s modeller så ville DB i yderste konsekvens være insolvent og skulle overtages af STAT/FS. STAT/FS kunne så overtage DB gratis og efter en periode sælge den sunde del af DB med gevinst.

Hokus Pokus – Staten har lige frataget aktionærerne værdien af DB. Dommer: Staten (Finanstilsyn) Det krævervel en ret sikker sag fra Finanstilsynet ?

Men utilfredsheden med at DB slap “billigt” i bankpakke II og III bør nok rettes mod politikerne.

Du er så også sur over at DB malker deres kunder nu (med risiko for at folk skrider når de kan). Men har DB så mange andre muligheder ?

De har store tab på udlån. De har markant øgede kapitalkrav. De har ratinginstitutter som “beder” dem om at få indtjeningen i vejret – NU !

Jeg tror da sådan set du har ret i at mange vil forlade DB i utilfredshed når de kan, men set fra DB’s stol er det nok et spørgsmål om “overlevelse” NU.

Kapt