#187004
Jyden

Om udtalelser på TV fra en bankmand om at pengeinstitutterne ikke skal løse finanskrisen men tjene på den har relation til Libor, cibor m.v. ved jeg ikke, men det er den sædvanlige arrogance fra denne branche.