#186236
Aonpc

Kære Indlægsholdere

I min egenskab af Adm. Direktør for Aon Private Consulting A/S, vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til at kommentere indlægget fra Mor51.

Aon Private Consulting A/S (APC) har nu eksisteret i 5 år og er ejet af verdens største forsikrings -og pensionsmægler Aon. APC har siden 1.9.2007 opnået en tilgang af 3000 kunder med en samlet pensionsportefølje på over 6 mia. kr.

Denne store pensionsportefølje bruger vi bla. til at forhandle lave omkostninger hjem hos relevante og konkurrencedygtige pensionsudbydere i markedet. På den måde betales det vederlag, som APC modtager i mange tilfælde af den omkostningsrabat eller øvrige fordele, der opnås i selskaberne. Derudover sikres en konstant overvågning af markedet og min. 1 gang hver måned opdateres alle kunders individuelle kunderapporter med en sammenligning af afkast og omkostninger med de 3 bedste relevante og sammelignelige alternativer. Er der alternative produkter med samme aktivklasser, nedtrapningsstruktur, forvaltningstype mm., der har en lavere omkostningsstruktur anbefales det enten at overveje at flytte eller decideret at flytte.

Mht. vederlagsstrukturen, så opkræver APC et vederlag fra 0,15%-0,65% af kundens depot af hængig af størrelsen af depotet. Således bliver omkostningsprocenten til APC løbende relativt billigere jo højere opsparing. Dette er modsat de investering -og forvaltningsom-kostninger, som man som kunde eksempelvis betaler i en investeringsforening. Her er omkostningsprocenten normalt konstant. Til gengæld er der ingen eller marginale præmie/indskudsomkostninger ved anvendelse af APC.

I vores analyser og sammenligninger viser vi altid, hvis relevant, hvad omkostningerne er med og uden APC for at give kunden det bedste beslutningsgrundlag.

I ovenstående eksempel fra Mor51 – gengives et ønske om placering i et gennemsnitsrenteprodukt i AP Pension, hvor personen er over 67 år eller har et ønske om placering af ikke pensionsmidler. I disse 2 tilfælde kan man i AP Pension alene placere sin pension i et miljø, hvor der kun kan trækkes omkostninger som indskudsomkostninger. Her opkræver APC et vederlag på 0,9% – 1½% for en 3 årig til livsvarig periode (afhængigt af størrelse af depot og opsparingshorisont). Dertil kommer et eengangsvederlag til AP Pension på 1%.

Det kræver således en nærmere beregning at afklare, om det er dyrere at anvende APC end at gå direkte. Her skal man endvidere være opmærksom på, at der tillægges præmie – og indskudsomkostninger ved direkte betjening på mellem 2-3%.

Sluttelgt vil jeg gerne sige, at vores berettigelse ikke alene ligger i formidling, men at sikre vores kunder de bedste forudsætninger for opnåelse af den højeste pensionsopsparing.

Her har vi nøjagtig samme interesse som vores kunder.

Jeg vil altid anbefale, at tage direkte kontakt til os i Aon Private Consulting A/S, hvis man har spørgsmål til omkostninger, analyser mm.

Vores telefonnummer er 70257026 og vi findes også på http://www.aonpc.dk

Med venlig hilsen

Peter Lindblad
Adm. Direktør
Aon Private Consulting A/S