#185484
Anonym

Ja man skal lige love for at giganterne Lehman Brothers, Bear Sterns, AIG, Fanny Mae og Freddy Mac, for bare at nævne nogle få havde styr på markedsrisikoen og de komplekse derivatprodukter. I think not!

Sandheden er, at lige som et kommunistisk samfund fører til manglende produktivitet, korruption og ultimativt fattigdom, lige så kan uregulerede kapitalmarkeder føre samfund ud i enorme økonomiske tab og dybe samfundskriser.

Det uregulerede markeder fungerer ikke, og derfor skal vi have reduceret den systemiske risiko i kapitalmarkederne ved at :

1) Forbyde komplekse produkter som CDO’er og CDS’er.
2) Forbyde shortsale globalt
3) Forbyde finansielle supermarkeder, dvs. koblingen mellem bank, realkredit og forsikring.
4) Begrænse (men dog ikke forbyde) brugen af swaps.
5) Afskaffe hele begrebet hybridkapital og i stedet stille krav om at det eneste der tæller med i kernekapitalen er ægte egenkapital.
6) Sætte skarpe grænser for bankernes udlånsgearing.
7) På globalt plan forbyde kursbetingede bonusordninger og lægge loft over bankansattes lønninger.
8) Splitte de alt for store især amerikanske, engelske og asiatiske banker op. Der er alt for meget risiko samlet et sted.