#185120
Anonym

HalliHallo

Bankerne vil jeg sådan set skide på (og nu da du er så varm en tilhænger af bankerne i disse tider og deres krisehåndtering) giver det vel ikke mening at argumentere med dig nu når jeg er en syg debattør efter din opfattelse! (dit indlæg giver mig derfor anledning til undren – argumenterer du virkelig med syge idioter ?)

Nej ! bliver der åbnet op for udlicitering , stopper den ikke ved “døde pensioner”

ATP kunne sagtens have et differenciert produkt , for/til alle dem som ikke er assurandører eller kapitalforvaltere (det gik vist heller særlig godt i dit sidste engagement i Amagerbanken forstår jeg) så måske skulle du lade dig inspirere

1) Forsætte deres nuværende forretningsmodel (livrente)

2) Det skulle være pr. automatik at når en pensionordning får status som hvilende at
den overgik til ATP ( så er kundernes penge ikke tabt(spist op i ingenting) og kunne
kunden kunne så hæve pengene når vedkomne gik på pension/eller udbetales til arvinger!
Helt ok at staten indkasserer 37% (bedre at de havner der end i bankernes lommer)

3) Dermed aktiv en forvaltning og penge der kommer ud i danske virksomheder og arbejde
istedetfor at blive spist op af gebyrer som selskaberne alligevel ikke laver en skid
for!

Vi er jo nogle der forholder sig kritiske til den finansielle sektor.
Og jeg deltager bestemt ikke i friviligt med donationer til bankerne – samt mit intellekt rækker udover at bankerne skal profit optimere sig, og at det danske samfund har økonmiske udfordringer som disse pensions midler kunne være med til at afhjælpe en del af.

Bankerne i Danmark afhjælper kun deres egne lommesmerter! (ikke engang aktionærenes når det kommer til stykket)

Alt i Alt vil ATP være en langt mere pålidelig kapital forvalter og med sikkerhed også i længden være garanten for et seriøst afkast til kunderne