#103934
Anonym

Jeg tror at du måske forstår forholdet mellem bankkunde og bank. Så satser jeg på at du kan betragte, at mit forslag netop er måden at komme ud af RKI på, lige nu og her.

Dit forslag er den mest reelle måde, ingen tvivl – men det kan jo tage 1-2 år. – og tro mig INGEN bank vil røre ved dig, når du er i RKI.

Det ligger i begrebet kreditvurdering, at banken eller den finansielle virksomhed skal vurdere betalingsvilje og evne. Se om aktiver/passiver står i nogenlunde forhold til hinanden, ligesom det månedlige rådighedsbeløb skal være på et vist niveau. Det er altså op til banken at sikre, at man ikke yder et udlån der er større end økonomien kan bære. På den side har man Finanstilsynet der laver “razzia” i bankerne, for at se om kreditgivningen er iorden, samt at der er hensat til tab, hvad Finanstilsynet mener er realistisk.

Det er iøvrigt på grund af dette finanstilsyn og krav til solitet, at banker herhjemme stort set IKKE kan krakke. (pga. dårlige erfaringerfra 80`erne)

Du misforstår også at den gæld der er indberettet til RKI, alligevel skal betales – dvs. når man beder om et lån hos banken, har man iregnet en forhøjelse til at sørge for at man kommer ud af RKI. Her skal jeg så henvise til 1. afsnit her – da det er op til banken at vurdere om økonomien kan bære lånet.

Dvs. når der er gået de ca. 14 dage – er der optaget et lån til bolig på fx. 50.000 og lån til at komme ud af RKI på lad os sige 10.000 . Hovedstol på lånet er så 60.000,00 – og er det bevilget af banken, er der regnet på om debitor har betalingsvilje og evne. Betalingsvilje er selvfølgelig en subjektiv vurdering – men lidt skal man lære på Finansdiplomuddannelsen. Altså efter 14 dage er gælden, til selskab der har indberettet til RKI, indfriet og eneste lån er lån i boligen.

Man kommer ud af RKI, og begynder at betale på sin gæld.

Man skriver ikke under på at man ikke er indberettet til RKI i et standard gældsbrev – man skriver under på at alle oplysninger er korrekte. Det er kun bedrageri hvis man fusker med lønsedler og årsopgørelser, og det skal man lade være med !! Det bliver opdaget og der er formentlig en frihedsstraf i sigte.

Hvad er konklusionen på det hele :

Bank X får sine penge.
Debitor kommer ud af RKI
Bank y får en ny forretning, de selv har sagt ja tak til.

Hvem bliver snydt…???

En advokat der havde håbet at kunne erlægge 750 i retsgbyr !