#184512
Anonym

Nu har jeg været i dette forum i mange år efterhånden og vil forblive her i mange år. Mr. R derimod er en ny debattør der desværre i den grad har formået at både afspore og forrå debatten. (Vi kan selvfølgelig ikke udelukke der er tale om et eller andet multinick alias – som har nogle opsparede irritationer, og vi skal da heller ikke være blinde for, at mandens familie er presset på levebrødet af de forestående fyringer i banksektoren).

Men lad os nu vende tilbage til trådens , så lad os nu vende tilbage til debattens udgangspunkt, nemlig Danske Banks rentestigninger og berettigelsen af disse.

Som Berlingske skrev i april i artiklen: “Danske Bank går solo med rentestigninger”

http://www.business.dk/finans/danske-bank-gaar-solo-med-rentestigning

så fulgte de andre banker ikke i samme omfang med Danske Bank. Dette har flyttet temmelig meget på den relative prissætning mellem bankerne. Danske Bank er blevet dyrere og er ikke længere blandt landets billigste banker.

Det andet der fortsat er værd at hæfte sig ved er, at Danske Banks fundingomkostninger eller tab på private kunder i Danmark ikke i sig selv kan begrunde de meget store rentestigninger, som banken har gennemføret over det seneste år.

Fundingomkostningerne kan man se her:

http://www.danskebank.com/da-dk/ir/gaeld/udstedte-obligationer/Pages/SDOer.aspx

Tvangsauktionstallene viser endvidere, at tabene på boligejerene, selv om de er steget lidt, ikke er bare i nærheden af det vi så efter kartoffelkuren (tvangsauktionerne toppede i perioden 1989-1991).

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR361.pdf

Med andre ord så er begrundelserne for rentestigningerne ikke reelle.

De virkelige grunde er:

1. At Danske Bank har fejlinvesteret massivt i Irland.

2. At hele sektoren har ageret med hovedet under armen i de glade år 2002-2007 og gearet udlånet uansvarligt meget i forhold til egenkapitalen.

Dette er grunden til, at Danske Bank i dag må nedgeare udlånet, og derfor har banken truffet en beslutning om at hæve renterne dramtisk, fordi et har to gavnlige effekter, set med bankens øjne.

a) Man får sænket udlånet, fordi nogen kunder simplethen tager deres gode tøj og går.

b) Man få plukket de kunder maksimalt som enten ikke kan skifte (fordi de er teknisk insolvente eller rammes af kurstab, gebyrer eller hvad ved jeg) eller ikke vil skifte (fordi de ikke kan overskue situation eller slet og ret er ligeglade).

c) Samtidig med man bevidst nedgearer i Danmark, gearer man op i Sverige og Norge og får derved en bedre geografisk diversifikation.

Selv om jeg godt kan følge strategien langt hen ad vejen, så mener jeg alligevel den er dødsens farlig for Danske Bank. De ry banken lige nu etablerer som knynisk og de mange (på lang sigt) ellers gode kunder som trædes over tærene kan på sigt gøre det mere end vanskeligt at trække nye kunder i butikken. Mit synspunkt er at skaden for Danske Bank i Danmark bliver større end Danske Bank umiddelbart tror.