#184234
Anonym

Du er her inde på emner, som er komplicerede, og derfor kræver længere forklaringer end det er muligt her. Men jeg skal dog lige sige, at du tillægger bankerne herunder Danske Bank en samfundsfunktion, som de ideelt set ikke har. I praksis har de dog en funktion, som staten ikke kan undvære, og derfor var det nødvendigt for staten at støtte for ikke at sige redde visse banker, herunder Danske Bank. Det måtte bankerne betale dyrt for – Danske Bank kommer til at betale flere milliarder kr. for støtten. Og hvem skal mon betale for det? Det bliver kunderne, og det ved staten, læs politikerne, godt. Hvis du så her siger, at det skal aktionærerne. Så må jeg bedrøve også her: Aktionærerens investering er blevet ca. halveret i de sidste tre år. Samtidig har de fået et rundt 0 i udbytte af deres investering, altså aktierne, i samme tidsrum. Så hvem det egentlig er, der har udnyttet hvem, er et godt spørgsmål. Eller rettere alle har måttet betale – blot ikke skatteyderne. Men det var nu heller ikke meningen.