#183340
grg

Det er ikke til at give et entydigt svar uden at kende mere til dine/jeres indkomst- og formueforhold mv.

I en overvejende del af tilfældende vil det dog være en god idé at allokere de 1.000 kr. til betaling af ekstra afdrag på lån med 7-8-9-10%